Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЈАВНА НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ, фебруар 2024.

Позив за подношење пријаве

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ САЛЕ, децембар 2023. год.

Текст огласа

 

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА за школску 2023/24. год.

Позив за подношење пријаве

Обавештење о изменама и допунама јавног позива

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ИСХРАНЕ, јул 2023.

Јавни позив за доставу исхране

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ИСХРАНЕ, јануар 2022.

Јавни позив за доставу исхране

 

ЈАВНА НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ, јун 2020.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, јун 2020.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

 

ЈАВНА НАБАВКА - ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА И НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20, 4.10.2019.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Измене и допуне

Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ, 26.7.2019.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, 26.7.2019.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА - ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА
И НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19, 7. 9 2018.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ, 28. 8. 2018.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, 1. 8. 2018.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

EКСКУРЗИЈА И РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА
ЗА ШКОЛСКУ 2017/18, 9. 9. 2017.

Позив за подношење пријаве
Конкурсна документација

 

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, 3. 7. 2017.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ, 3.7.2017. 

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Измене и допуне

Питања и одговори

Продужење рока

Одлука о додели уговора

 

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОДОВА И ПЛАФОНА 
НА ОБЈЕКТУ ОШ "СЕСТРЕ ИЛИЋ" ЈН 1/17

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Измене и допуне 1

Измене и допуне 2

Продужење рока

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

 

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, 21. 6. 2016.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ, 19. 2. 2016.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ, 28. 8. 2017.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација