Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Основна школа „Сестре Илић“основана је априла месеца 1959. године. Школа се налази у ужем градском језгру „Стари град“ – ТЕШЊАР (архитектура из турског времена сачувана у аутентичном стању). Школа је матична и нема издвојених одељења. Школу похађа 715 ученика распоређених у 32 одељења. Поред ученика из ужег градског језгра, школу похађају ученици из два приградска насеља (Седлари и Попаре) и ромског насеља (Баир). Школа се налази у близини културних установа Дома културе, Музеја, Модерне галерије, Ваљевске гимназије, градских тргова (на којима се налазе споменици најистакнутијих личности нашег краја), радио и ТВ студија...и осталих за школу значајних ресурса.

 

Ученици наше школе континуирано задржавају успех у даљем школовању (средње образовање), такође су успешни на многобројним такмичењима општинског, окружног и републичког нивоа.

Школа је такође специфична и по томе што у њој ради педагошки асистент који у сарадњи са наставницима, интегрише ученике из осетљивих група у редовну наставу.

Наша школа је препознатљива у граду по учешћу у разноврсним међународним пројектима:

  • Борба против болести зависности (Студентска поликлиника Београд - донатор Влада Краљевине Норвешке)
  • Од разбоја до рачунара (Министарство просвете Републике Србије, Градска управа Ваљево)
  • Или ми или отпад (Влада Швајцарске, Стална конференција градова и општина)
  • РОМЕД (Савет Европе – медијација)
  • Очување и неговање културног идентитета Рома (Национални савет Рома)
  • Образовање за све (Европска унија)
  • Унапређивање знања деце школског узраста о управљању отпадом (REC – донатор Влада Републике Финске)
  • Образовна инклузија Рома у Ваљеву (Министарство просвете и програм ДИЛС)