Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Управа

 

Лазић Зорица, директор

Бранковић Даница, помоћник директора

Зечевић Јасмина, секретар

Јовановић Дивна, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

Гођевац Марија, финансијско-административни сарадник

 

Стручна служба

 

Павловић Јелена, педагог

Настић Јована, психолог

Јовановић Далибор, педагошки асистент

 

Разредна настава                                                            

 

Јосиповић Дана, професор разредне наставе

Пајић Јасмина, професор разредне наставе

Симеуновић Зорица, професор разредне наставе

Цветиновић Снежана, професор разредне наставе

Тулимировић Мирјана, професор разредне наставе

Левнаић Светлана, наставник разредне наставе

Патијаревић Ана, професор разредне наставе

Лончар Ана, професор разредне наставе

Косорић Ивана, професор разредне наставе

Николић Александра, професор разредне наставе

Рељић Татјана, професор разредне наставе

Момић Слађана, професор разредне наставе

Миловановић Спасић Јелена, професор разредне наставе

Живановић Наташа, професор разредне наставе

Сајић Снежана, професор разредне наставе

Јовић Невена,  професор разредне наставе

Вилотић Биљана, професор разредне наставе - продужени боравак

Протић Весна, професор разредне наставе - продужени боравак

Лекић Драгана, професор разредне наставе - продужени боравак

Јаковљевић Роса, професор разредне наставе - продужени боравак

 

Предметна настава

 

Јаневска Милица, професор српског језика

Мијаиловић Гордана, професор српског језика

Антонић Наташа, професор српског језика

Симић Јелена, професор српског језика

Пушић Нада, професор српског језика - библиотека

Радојичић Гордана, професор француског језика

Матић Гордана, професор француског језика

Ранковић Јасмина, професор француског језика

Кнежевић Марија, професор енглеског језика

Петровић Јелена, професор енглеског језика

Ивановић Анђелка, професор енглеског језика 

Матић Грујић Марија, професор енглеског језика

Рафаиловић Сара, професор енглеског језика

Радовановић Мијаиловић Нина, професор математика

Марковић Мирослав, професор математика

Југовић Марина, професор математика

Живановић Наташа, професор математике

Ђенадић Данијела, професор историје

Ракић Виолета, професор историје

Ђурђевић Ана, професор географије

Ћосић Немања, професор географије

Илић Бојана, професор физике

Андрић Бранка, професор хемије

Драшкић Зорица, наставник биологије

Табић Зорица, наставник биологије

Јовановић Цветановић Јелена, професор биологије

Пантић Тамара, професор ликовне културе

Гладовић Гордана, наставник ликовне културе

Флорјанчић Владимир, професор музичке културе

Трипковић Невенка, професор технике

Марић Милоје, професор технике и информатике

Бранковић Даница, професор технике и информатике

Станојевић Жељка, професор географије и информатике

Росић Марија, наставник информатике (замена)

Ножица Марија, професор физичког васпитања

Миловановић Душан, професор физичког васпитања

Игњатовић Љиљана, професор физичког васпитања

Марковић Радован, вероучитељ

Јокић Владимир, вероучитељ

 

Остали радници

                                                                                            

Павловић Драгиша, домар

Ђукић Милан, домар

Ивановић Светлана, чистачица

Готовчевић Марија, чистачица

Јовановић Александра, чистачица

Јовановић Веселинка, чистачица

Марјановић Милка, чистачица

Симеуновић Милица, чистачица

Катанић Јованка, чистачица

Томић Светлана, чистачица

Падејски Игор, помоћни радник

Андрић Љиљана, сервирка