Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Стари занати, 4. децембар 2019. год.

Posted 9.12.19.

Одељење 3/2 поново у Ваљевском музеју, на радионици "Стари занати". Након исцрпног предавања очигледно уз експонате старих заната у Ваљеву (ковач, кујунџија, бачвар, воскар, абаџија... ) деца су осмишљавала рекламе. Свако је на јединствен начин маркетиншки промовисао одабран занат. СЛИКЕ