Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Јачање међупредметне компетенције ученика - одговоран однос према здрављу, септембар 2021. године

Posted 4.10.21.

У склопу реализације семинара Унапређивање међупредметне компетенције ученика - одговоран однос према здрављу,  показујемо да се та компетенција константно развија у нашој школи, о чему сведоче и припреме и материјали са одржаних часова. Погледајте материјале са часова Храном до здравља и Музиком до менталног здравља.