Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД 2023/24.

 

Поштовани родитељи,

Уколико желите да Ваше дете буде ученик ОШ „Сестре Илић“ позивам Вас да га упишете у први разред пријављивањем код психолога/педагога/секретара школе од 29. јануара до 14. фебруара 2024. године у периоду од 9-18h.

Молим Вас да проверите термин завршног систематског прегледа детета у Дому здравља (тај податак нам је потребан и важан због планирања термина испитивања будућих првака).

Уколико желите да упишете Ваше дете у нашу школу, а нисте са наше територије, рок за пријаву је 1. фебруар 2024. године код секретара школе.

Родитељи имају могућност да поднесу захтев да школа у њихово име, електронским путем, прибави Извод из матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта детета (захтев се добија у школи). И поред наведеног, родитељи  могу  и даље, уколико то желе, да сами доставе наведена документа у папирној форми. Уколико се определите за ту могућност, документа нам донесите приликом пријављивања будућег првака.

Директор школе
Зорица Лазић

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

 

Продужени боравак, као облик организованог рада са ученицима млађих разреда, у нашој школи постоји дуги низ година. Као посебан облик васпитно-образовног рада, који подразумева самостално израду домаћих задатака и разноврсне активности  у оквиру слободног времена, показао се веома корисним.  Намењен је ученицима I и II разреда.

Радно време продуженог боравка је од 7 до 16:30 и одвија се у две смене, у зависности од смене коју ученик похађа у редовној настави.

За реализацију овог програма у   школи је обезбеђен простор  који је посебно опремљен и адаптиран за ту намену. Учионице  су просторно организоване тако да, поред  простора за учење и рад, поседују и део предвиђен за слободне активности и слободно време ученика.

Најбитнији део рада у продуженом боравку је самостална израда домаћих задатака  (уз помоћ и надгледање учитеља). Овај рад такође подразумева и усвајање новог,  увежбавање усвојеног градива и пожељних модела понашања у друштву. Дакле, поред обавезног домаћег задатка, учитељи у продуженом боравку припремају и додатна вежбања (пратећи план и темпо рада учитеља у редовној настави).

Слободне активности обухватају широк спектар креативних и психолошких радионица, спортске активности, слушање музике, вежбе концетрације, пажње и опуштања. Поред слободних активности у учионици, кад год то временски услови дозвољавају, организују се и активности изван учионице које подразумевају различите игре у школском дворишту, шетње, посете итд.

Слободно време резервисано је за оне активности које ученици предлажу и ту је посебан акценат стављен на њихову социјализацију. У слободно време цртају, играју друштвене игре, гледају цртане филмове, разговарају о томе шта воле а шта не воле, о другарству, школи, о својим жељама, потребама, страховима... Уче да помажу једни другима, да саслушају једни друге, да сузбију егоцентризам, који се све чешће јавља код деце овог узраста.

Најважније од свега је да овај  вид организације наставе и слободног времена у школи пуно помаже и деци и родитељима. Деца нису препуштена сама себи, у друштву су пријатеља, под надзором учитеља, а простор у којем бораве је пријатан и прилагођен њиховом узрасту и потребама. Самим тим и родитељи могу бити безбрижни јер су им деца на сигурном.

Продужени боравак у нашој школи успешно функционише и као такав одговара интересовањима и потребама наших ученика и њихових родитеља.

ИЗ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ИЗЛАЗЕ ОНИ КОЈИ ЋЕ МЕЊАТИ СВЕТ!!!