Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Запослени у школи

Управа

 

Бојичић Горан, директор

Зечевић Јасмина, секретар

Гођевац Слободанка, координатор финансијских и рачуноводствених послова

Гођевац Марија, финансијско-административни сарадник

Левнаић Ана, административни референт

 

Стручна служба

 

Лазић Зорица, педагог

Настић Јована, психолог

Јовановић Далибор, педагошки асистент

 

Разредна настава                                                            

 

Јосиповић Дана, професор разредне наставе

Протић Весна, наставник разредне наставе

Симеуновић Зорица, професор разредне наставе

Цветиновић Снежана, професор разредне наставе

Тулимировић Мирјана, професор разредне наставе

Левнаић Светлана, наставник разредне наставе

Вилотић Биљана, професор разредне наставе

Лончар Ана, професор разредне наставе

Лекић Драгана, професор разредне наставе

Јаковљевић Роса, професор разредне наставе

Николић Александра, професор разредне наставе

Рељић Татјана, професор разредне наставе

Андрић Весна, наставник разредне наставе 

Момић Слађана, професор разредне наставе

Антонијевић Вања, професор разредне наставе 

Живановић Наташа, професор разредне наставе

Сајић Снежана, професор разредне наставе

Јанић Светлана, професор разредне наставе - продужени боравак

Пајић Јасмина, професор разредне наставе - продужени боравак

Миловановић Спасић Јелена, професор разредне наставе - продужени боравак (боловање)

Арсић Ана, професор разредне наставе - продужени боравак (боловање)

 

Предметна настава

 

Јаневска Милица, професор српског језика

Поповић Гордана, професор српског језика

Антонић Наташа, професор српског језика

Софронић Сандра, професор српског језика

Чолић Јешић Надежда, професор француског језикак

Радојичић Гордана, професор француског језика

Кнежевић Марија, професор енглеског језика (боловање)

Виторовић Марко, професор енглеског језика (замена)

Петровић Јелена, професор енглеског језика

Томић Анђелка, професор енглеског језика 

Матић Марија, професор енглеског језика

Дракул Милан, професор математика

Марковић Мирослав, професор математика

Југовић Марина, професор математика (боловање)

Максимовић Сава, професор математика (замена)

Ђенадић Данијела, професор историје

Ракић Виолета, професор историје

Ђурђевић Ана, професор географије (боловање)

Жељка Станојевић, професор географије (замена)

Антонијевић Тања, професор географије

Каљевић Зоран, наставник физике

Панић Ружа, наставник хемије

Станисављевић Љиљана, професор биологије

Петровић Зорица, наставник биологије

Табић Зорица, наставник биологије

Јевтић Александра, професор ликовне културе

Пантић Тамара, професор ликовне културе

Гладовић Гордана, наставник ликовне културе

Флорјанчић Владимир, професор музичке културе

Марић Милоје, професор технике и информатике

Трипковић Невенка, професор технике и информатике

Бранковић Даница, професор технике и информатике

Ножица Марија, професор физичког васпитања

Миловановић Душан, професор физичког васпитања

Игњатовић Љиљана, професор физичког васпитања

Камкински Бојан, професор физичког васпитања

Марковић Радован, вероучитељ

Јовановић Бранко, вероучитељ

 

Остали радници

                                                                                            

Павловић Драгиша, домар

Ђукић Милан, ложач

Ивановић Светлана, помоћни радник

Павловић Љиљана, помоћни радник

Јовановић Александра, помоћни радник

Јовановић Веселинка, помоћни радник

Грујичић Анђелка, помоћни радник

Марјановић Милка, помоћни радник

Реџепи Сабата, помоћни радник

Симеуновић Милица, помоћни радник

Катанић Јованка, помоћни радник

Падејски Игор, помоћни радник