Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

ЈАВНА НАБАВКА - ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА И НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20, 4.10.2019.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Измене и допуне

Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ, 26.7.2019.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, 26.7.2019.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА - ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА
И НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19, 7. 9 2018.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ, 28. 8. 2018.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, 1. 8. 2018.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

EКСКУРЗИЈА И РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА
ЗА ШКОЛСКУ 2017/18, 9. 9. 2017.

Позив за подношење пријаве
Конкурсна документација

 

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, 3. 7. 2017.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ, 3.7.2017. 

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Измене и допуне

Питања и одговори

Продужење рока

Одлука о додели уговора

 

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОДОВА И ПЛАФОНА 
НА ОБЈЕКТУ ОШ "СЕСТРЕ ИЛИЋ" ЈН 1/17

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Измене и допуне 1

Измене и допуне 2

Продужење рока

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

 

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, 21. 6. 2016.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ, 19. 2. 2016.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ, 28. 8. 2017.

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација