Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Timss 2019, 29. март 2018. год.

Timss 2019, 29. март 2018. год.

Posted 30.03.18.

International Study Centеr, Lynch School of Education, Boston college и Институт за педагошка истраживања одабрали су нашу школу да учествује у пробном истраживању Timss 2019. Ученици четвртих разреда вредно су приступили решавању задатих проблема из области математике и природних наука. СЛИКЕ