Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Обука наставника разредне наставе, 19-20. мај 2018. год.

Обука наставника разредне наставе, 19-20. мај 2018. год.

Posted 20.05.18.

У Првој основној школи, у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања и Учитељског факултета из Београда, одржана је обука наставника разредне наставе, стручних сарадника за остваривање програма наставе и учења орјентисаних на процес и исходе учења.