Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Малац професионалац, 22. мај 2017. год.

Малац професионалац, 22. мај 2017. год.

Posted 23.05.17.
Данас улогу малца професионалца има Катарина Бојанић.
Обула је учитељицине ципеле и биле су јој баш удобне!
 
Часови су били веома пажљиво припремљењи.
Урађена је презентација за час математике са темом Разломци и презентација за српски језик, обрада песме Григора Витеза "Какве је боје поток".
 
Све је то било зачињено музиком коју је Каћа вешто бирала и мотивисала другаре за рад. Слике и презентације